Financieel

Uiteraard komen de projecten alleen tot stand als bedrijven, fondsen en particulieren donaties doen.
Afgelopen februari ben ik drie weken in Uganda geweest en heb met een aantal mensen van mijn kleine lokale netwerk gesproken en daar zijn mooie ideeën uit gekomen,
Iedereen die ik heb gesproken, is op de hoogte van de doelstelling van Make The Next Step: door inkomen genererende activiteiten te ontplooien, zorgen we dat de leefomstandigheden verbeteren en dat er ook voldoende geld is voor educatie en medicatie.
De mensen waar ik mee in gesprek ben geweest, heb ik eerder leren kennen en ik zag de juiste “i’s” bij hen:
Allemaal hebben zij een visie, een missie en een passie.
Door de kennis van hen met mij te delen en andersom, zijn er een aantal mooie ideeën ontstaan.
Op dit moment buig ik me over een goede begroting zodat ik snel “de boer op kan gaan” om de projecten bij zoveel mogelijk mensen, fondsen en bedrijven onder de aandacht te brengen.
Nadat het bestuur van Make The Next Step een notariële akte heeft ondertekend, is Make The Next Step ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is er een verzoek voor de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status naar de belastingdienst verstuurd.
Door deze status zijn donaties fiscaal aantrekkelijk/aftrekbaar.
Naar verwachting hebben we eind juni de ANBI status.
Het opzetten van Make The Next Step kost tijd, energie, liefde en geld.
Energie, tijd en liefde zijn ruimschoots aanwezig en als je enthousiast bent geworden over Make The Next Step en haar missie en je wilt financieel bijdragen om Make The Next Step te realiseren, dan zijn donaties van harte welkom.
Vermelding van naam of bedrijf behoort zeker tot de mogelijkheden (zie kopje met dank aan onder het tabblad informatie)